Locul unde mai trăia ziua-fragment

Iosif Sima închise ușa salonului și mai zăbovi o clipă cu mâna pe clanță. Fața i se întunecase, zâmbetul amabil, afișat cu generozitate cu doar câteva minute înainte îi era acum mai degrabă un rictus. Se simțea obosit. În cabinet…